BẢO THƠ: 0908.738.037

Lô Long An, nóng hổi hàng mới Long Thành Đồng Nai

Lô Long An, nóng hổi hàng mới Long Thành Đồng Nai
Giá mới chưa tới 870.000m2
Hàng mới, hàng nóng hổi đây
Hai lô sát nhau gần 1 mẫu 1
Long An 14/139 và 14/137
Đang bán gấp


Lô Long An, nóng hổi hàng mới Long Thành Đồng Nai