BẢO THƠ: 0908.738.037

Hàng hot là đây chứ đâu, giá đầu tư cho anh chị, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Hàng hot là đây chứ đâu, giá đầu tư cho anh chị, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Dt 800m2 thổ cư 190m2
Quanh quanh 5tr/m2
Hai mặt tiền đẹp lung linh, khu cầu xe, xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai


Hàng hot là đây chứ đâu, giá đầu tư cho anh chị, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Hàng hot là đây chứ đâu, giá đầu tư cho anh chị, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Hàng hot là đây chứ đâu, giá đầu tư cho anh chị, Lộc An, Long Thành, Đồng Nai