BẢO THƠ: 0908.738.037

Đất Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Đất Lộc An, Long Thành, Đồng Nai
xã lộc An 21/220: 10 x 68m giá 5 tỷ hơn xíu
21/88 16 x 33m giá 3 tỷ hơn xíu
25/53, 0.5 x 52m giá hơn 3 tỷ xíu


Đất Lộc An, Long Thành, Đồng Nai