BẢO THƠ: 0908.738.037

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai
Giá đầu tư
Cận kề hai con đường chính Hùng Vương và Lý Thái Tổ
Hẻm ô tô

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai

Bán lô góc ngay chợ, trường tiểu học, trung học Phước Thiền Đồng Nai